Aktuellt
12 oktober 2020

Samarbete med Högskolan

Den 6 oktober 2020 ordnade En säker hamn i samarbete med studerande vid Högskolan ett informationstillfälle om motion och hälsa. Tillfället riktade sig specifikt till arabisktalande på Åland. Nedan är presentationen som de studerande höll vid tillfället.

Presentation av studerande vid Högskolan